Whispers from the Past

Primer tumačenja ~ arapska tačka Greške iz prošlog života se nalazi napr na 17°16′ Vage u natalnom 4 polju. Arapska tačka Ispravke te greške se nalazi na suprotnom kraju kruga ~ na 18°50′ Ovna. Arapsku tačku Greške ćemo postaviti da bude „nov“ Asc i to će nam biti čart prošlog života u kojem je osoba učinila nešto loše i tako sad, u ovom životu, na … Настави са читањем Whispers from the Past