Enter the room with a royal throne

Sunce Venera Mars konjukcija se dešava krajem Avgusta 2019 ~ gledajući iz ugla Đotiša, ta konjukcija se dešava u sazvežđu Magha, vrlo moćnoj Nakshatri. Njom vlada Ketu (JMČ) a Božanstvo je Pitras {Božanstvo predaka} i govori o materijalnom i duhovnom bogatstvu koje osoba nasleđuje kako od svoji roditelja, tako i svojih predaka. Nosilac ove konjukcije je Sunce, što dodatno pojačava snagu i njen uticaj, jer se ono nalazi u svom sedištu.

Magha ~ vezuje se za fiksnu zvezdu Regulus, najsjanija zvezda u sazvežđu Lava. Ime Magha u prevodu znači „Veličanstven“ i simbolično je predstavljen kraljevskim tronom. Uticaj ove Nakšatre je da donosi istaknutu poziciju u društvu i mogućnost da se ostvare veliki životni ciljevi, prestiž, nagrade, pohvale, javna priznanja.


Ovo je Nakšatra dostojanstva i ugleda, časti, jakog morala, etike, tj svega onoga što bi bilo vezano za napr ponašanje jednog kralja. Ovo je Nakšatra koja se vezuje za poštovanje tradicije i porodičnih {verskih} rituala. Isto tako, ovo je Nakšatra koja je uslovno rečeno najveći megaloman u odnosu na ostalih 26 Nakšatri, ona donosi i traži od života sve lepo, veliko, blistavo, prelepo, predivno, uzvišeno i najbolje.

Ova konjukcija Sunca Venere i Marsa se nalazi u 1 Padi {svaka Nakšatra ima četiri Pade} kojom isto, kao i samom Maghom, vlada Ketu, ali i Mangal {Mars} te tako pored ugleda & časti & dostojanstva, donosi ogromnu snagu & hrabrost, život koji kad-tad dostigne izuzetne visine društvene lestvice.

stelijum

U trenutku samog poklapanja Venere i Marsa {po stepenu ~ 09°54′ Lava} 24-08 u večernjim satima, imamo Lagnu na samom kraju znaka Jarca, a upravo Šani {Saturn} je odmah pored Ketua {vladara ove Nakshatre gde se odigrava spajanje ove 3 planete} Da napomenem : Ayanamsha – razlika u stepenima između Sideralnog = Đotiš sistema i Tropskog = našeg „zapadnog“!


Vidimo da su baš naglašene malefične Bhave ~ 6-8-12 : u 6 Bhavi Rahu, u 8 Bhavi Sunce Venera Mars, a u 12 Bhavi Lagnesh Saturn sa Ketuom, koji dodatno preko svog 9. pogleda posmatra Sunce Veneru i Marsa iz 8 Bhave.

Lagnesh Saturn je u sklopu Ava Yoga {vladar Lagne, Lagnesh, je postavljen u 6-8-12 Bhavi od Lagne} koja donosi nevidljivost, tj nemogućnost da se nešto odmah uoči & primeti, donosi opomene na potencijalne opasnosti, kako zbog velikih pogrešnih odluka, tako i zbog siromašnog Duha, tj ponavljanje karmičkih grešaka i Duše koja sve više i više tone u greh i takođe Saturn je u sklopu Nissva Yoga {vladar 2 Bhave u 6-8-12 Bhavi} koja donosi probleme sa koncentracijom, disciplinom, i druženje sa vrlo lošim ljudima koji mogu mnogo da oštete reputaciju, ali i sam život {vitalnost}


Takođe, imamo Kuhu Yoga {vladar 4 Bhave u 6-8-12 Bhavi} i Daridra Yoga {vladar 11 Bhave u 6-8-12 Bhavi} tj ovaj Mars pod Sunčevim zracima u 8 Bhavi, i ona pokazuje pogrešne odluke vezane kako za odabir emotivnog saputnika, tako i gubitak materijalnih dobara i komfornog načina života, i donosi probleme sa zdravljem ukućana, loš odnos sa rođacima i prevare od strane prijatelja.

Onda imamo Pamara Yoga {vladar 5 Bhave u 6-8-12 Bhavi} i Duruyoga {vladar 10 Bhave u 6-8-12 Bhavi) u ovom slučaju to je ova Venera koja je takođe pod Sunčevim zracima u 8 Bhavi, i ova yoga nam pokazuje umanjenu sreću u životu, posebno na emotivnom planu zbog loših procena & odabira saputnika i uticaju zlih ljudi na privatan život, kao i prepuštenje grehovima, i takođe ukazuje na razne novčane & poslovne mahinacije i prevare koje mogu da naruše {ili potpuno sruše} ugled i status u društvu.

Imamo Vanchana Chora Bhithi Yoga {Lagneš sa Rahu, Saturn ili Ketu} koja budi (ne)osnovane sumnje, nepoverenje, neiskrenost, strahove, paniku, situacije u kojima može doći do maltretiranja i iskorišćavanja, pa i krađe i povreda.


Ono što donekle rasterećuje ovu malefičnu postavku i nudi ipak mogućnost pozitivnog raspleta događaja koji nam slede, je recepcija po pogledu između Meseca u 5 Bhavi i Jupitera u 11 Bhavi.

Dodatno, na snazi je i Gaja-Kesari Yoga {Jupiter je u Kendra Bhavi od Meseca tj u 7 Bhavi od njega} koja donosi Svest, svesnost, um koji može da pronikne u tajne, životno iskustvo koje može da prepozna opasnost i pre nego što se ona zaista i desi.

Takođe, na snazi je i Uttamadi (Dhana) Yoga {Mesec je u 1-4-7-10 Bhavi od Sunca} koja donosi stručnost, intelekt, umeće snalaženja i dobar kontakt sa učenim ljudima koji mogu puno da pomognu svojim savetom & delom.

A imamo i Voshi Yoga {Merkur u 12 Bhavi od Sunca} koja pokazuje pravo lice neke situacije koja samo na prvi pogled deluje jadno & bedno & problematično.

Ma sreću, imamo i Raja Yoga {recepcija između vladara 4 ili 5 Bhave sa vladarom 9 Bhave} tj u ovom slučaju recepcija između Venere i Sunca i pored njih je i Mars.


Od ostalih Yoga imamo Viparita Sarala Raja Yoga {vladar 8 Bhave u 6-8-12 Bhavi} tj Sunce u Lavu u 8 Bhavi, koja pojačava snagu i izdržljivost, borbenost i volju & motivaciju da se uhvatimo u koštac sa problemima. Takođe donosi i neočekivani kontakt & pomoć autoriteta & zakona & države.

Imamo i Bhratruvriddhi Yoga {vladar 3 Bhave ili sam Mars ili sama 3 Bhava, je povezan sa nekim benefikom} u ovom slučaju imamo da je vladar 3 Bhave benefik Jupiter u 11 Bhavi i njega posmatra Mars preko svog 4. pogleda i takođe Mars je njegov vladar.


Tako ovaj stelijum nam u narednom periodu donosi velike, korenite, promene, i to ne samo naravno na emotivnom planu, već i materijalnom. Mnoge od tih promena ni malo neće biti lake, niti ćemo moći brzo da rešimo probleme koji se budu usputno javljali.

Ako posmatramo na nekom običnom, jednostavnom, svakodnevnom nivou, ova konjukcija nam može doneti sledeća dešavanja :

• Sunce : otac, država, snaga, vrelina, svetlost
• Venera : ljubav, sex, komfor, hrana, odeća
• Mars : akcija, snaga, vatra, borba, kontrola

Pa tako, pošto Sunce ide prvo, pa Venera, pa Mars, vidimo da je Sunce „nosilac“ te konjukcije, a da je Venera „između dve vatre“, tj ovoj Veneri ni malo nije lako ovde, jer kad god se Venera nađe ili pored Sunca (oca, autoriteta) ona postaje borbena, ljuta, nervozna (preuzima energije Marsa) ili pak, kada se nađe pored Marsa (muškarci generalno) ona postaje autoritativna i želi da dominira (preuzima energiju Sunca)

Te tako, ova konjukcija nam u narednom periodu može doneti :

a) za žene : dosta napetih situacija u odnosu sa muškarcima, kako na poslu, tako i u domu
b) za muškarce : česte sukobe i probleme sa vrlo dominantnim ženama, kako na poslu, tako i u domu


8 Bhava »Randhra« u Đotišu se vezuje za vitalnost {u smislu dužine života} protok Kundalini energije kroz telo {tj [ne]funkcionisanje Čarkri} sve što je tajno, skriveno, skandalozno, mračno, opasno, daleko skriveno od očiju javnosti {sex-skandal, političke malverzacije itd…} tj sve ono što želimo da trajno & zanavjek sakrijemo od očiju javnosti {svi mi imamo neku „mračnu“ tajnu bilo ličnu ili porodičnu, zbog koje se osećamo loše i posramljeno, a ona je upravo skrivena ovde}

Isto tako, vezuje se za fizičku {smrt} i duhovnu {svest} transformaciju {tj sve one situacije u životu koje donose promene za 180°, situacije koje su sušta suprotnsot dotadašnjeg načina života ~ tipa osoba je pola svog života provela raskalašno i najednom želi da se iskupi za grehe i okreće se duhovnosti i religiji i ostavlja iza sebe sve što je do tada smatrala jedino važnim}

Naravno, tu su misticizam, okultno, magija, tantra, meditacija, astrologija, alhemija, pa naravno i Karma & Dharma tj [re]inkarnacija.

Ovo je polje koje odnosi nešto & nekoga iz našeg života i zamenjuje ga sa nečim novim & nepoznatim {ne mora nužno i boljim}  polje prolaznosti, trošenja, odbacivanja svega onoga što je staro, pokvareno i više ne treba, tj samo smeta i donosi probleme u život. Polje tuđe imovine & novca, prvenstveno nasleđa, ali i dugova & kredita {ali u posrednom smislu, konkretni dugovi & pozajmice & krediti se vezuju za 6 Bhavu}


U kombinaciji sa naglašenim malefičnim poljima, a i samom činjenicom da su Venera i Mars spaljeni, vidimo da će naredni period da bude „vatreno krštenje“ za mnoge od nas {sve zavisno od postavke ove konjukcije u Rasi čartu, natalu}

Te tako, ako vam se ove 3 planete nađu u {Bhava = polje} :

~ 1 Bhavi ~ kompletna transformacija ličnosti, ali i samog fizičkog tela, velike životne promene što se tiče ugleda, posla, promene u životu i baka & deka sa majčine strane


~ 2 Bhavi ~ velike promene sa finansijama, u pokretnoj imovini, načinu ishrane, promene u životu oba roditelja, ili pak bračnog saputnika {ne mora da bude i zvaničan saputnik}


~ 3 Bhavi ~ promene vezane za interesovanja, način spoznaje & pamćenja & razmišljanja, transformacija hrabrosti & snage & borbenosti, a donosi promene i u životu braća & sestara, kao i rođaka majčinog oca


~ 4 Bhavi ~ promene uma, Duše, svega onoga što donosi osećanje sreće & sigurnosti & komfora, samopouzdanje, moralnost, poštovanje tradicije, a takođe donosi i velike promene u životu majke i bliskih rođaka {ne rođenih}


~ 5 Bhavi ~ promene vezane za želju ka duhovnom napretku, željda da se život poboljša, ulepša, nalet kreativnosti i stvaranja, sve ono što je rezultat Ega i njegovog štetnog uticaja sad stupa na snagu, događaji vezani za decu i njihov život & budućnost


~ 6 Bhavi ~ promene vezane za štetne uticaje iz okoline, sve ono što donosi brigu i nerviranje sada dolazi u prvi plan, rad na oslobađanju od mana i poroka, ispravka karmičkih grešaka, kao i pitanja vezana za dugove, kamate, kredite, pozajmice, problemi u životu majčinih bliskih rođaka {ali i maćehe / očuha}


~ 7 Bhavi ~ velike promene u odnosima sa drugim ljudima, posebno partnerskim {bilo emotivnim, bilo poslovnim} potencijalna dešavanja vezana za kraće sudske postupke, ili pak kratkoročne poslovne ugovore, kontakt sa okolnim stranim zemljama, potencijalna relokacija, dešavanja u životu partnera menjaju mnogo toga


~ 8 Bhavi ~ svađe, raskidi, prekidi odnosa, teža bolest jednog člana porodcie & smrtni slučaj, pojačano interesovanje za okultno, astrologiju, ezoteriju, ili pak pronalaženje novog Učitelja za jogu & meditaciju, ostavljanje iza sebe jednog vrlo negativnog perioda u životu


~ 9 Bhavi ~ kroz duhovnu transformaciju dolazi do boljeg povezivanja Duše sa Višim Kosmičkim Silama, sećanje na prošle živote, poseta Svetim Mestima, ispravka karmičkih grešaka, nadograđivanje znanja, kontakt sa učenim ljudima, sticanje novih poslovnih iskustava, putovanja u inostranstvo, promene u životu partnerovih rođaka


~ 10 Bhavi ~ promene na polju posla, pronalaženje & gubitak posla, rad na održavanju društvenog statusa, želja za napredovanjem koja menja prioritete i način sprovođenja ideja u akciju, odnos sa autoritetima se menja, disciplina & odgovornost doživljavaju promenu, promene u životu oca i dalekih rođaka


~ 11 Bhavi ~ potpuna izmena želja & planova & nada & potreba & životnih ciljeva, testiranje otpornosti na Marfijev zakon, kao i na to da li je Duša naklonjea Višim Kosmičkim Silama koje bi mogle neočekivano da pošalju „darove sa neba“, promene u krugu prijatelja, stariji rođaci partnera imaju probleme sa svojim zdravljem


~ 12 Bhavi ~ borba sa {tajnim} neprijateljima, gubici {bilo materijalni – plaćanje kazni, odlazak na sud…} ili emotivni, poslovni {mobing, otkaz, žrtveno jare…} porodični… provera moralnih načela i {ne}svesne greške koje vode u velike probleme, opsasnost od lopova, odricanje materijalnog zarad duhovnog


NAPOMENA : polja se broje od pozicije gde se nalazi Mesec, ne Podznak!

Na primer : meni je u Đotišu Mesec na 18° Lava, što znači da za mene važi tumačenje da je ova konjukcija u mojoj 1 Bhavi, ili pak ako neko ima Mesec na 22° Vodolije, njemu će ova konjukcija biti u 7 Bhavi od Meseca, ili pak ako neko ima Mesec na 05° Jarca, njemu će ova konjukcija biti u 8 Bhavi od Meseca…


Naravno, ova konjukcija će imati uticaja i na ostale natalne planete, ali će biti vrlo važno pogledati da li neka od njih {natalna planeta} posmatra ovu konjukciju ~ pa tako, ako napr natalni Ketu iz 8 Bhave posmatra preko svog 5. pogleda ovu konjukciju {koja je inače u natalnoj 12 Bhavi} naravno da će se aktivirati u natalu simbolika 8 Bhave kao i samog Ketua, ili pak je posmatra Saturn iz 1 Bhave {konjukcija postavljena u natalnoj 3 Bhavi} naravno da će biti aktivirana i simbolika Saturna i simbolika 1 Bhave itd…

Dodatno, ako je aktivna neka od Dasha (Vimshottari Dasha ~ planetarni periodi) Sunce, Venera, Mars, takođe će se osetiti, čak i da ova konjukcija nema aspekt & pogled ni sa jednom natalnom planetom {napr. Maha Dasha Sunce, Antar Dasha Venera, Pratyantar Daha Mars…}


 

Do sledećeg čitanja,

pozdrav od

Šmišonje Večitog Putnika.

Astrološke konsultacije

{pisane & usmene}

možete zakazati na :

 SMS & Viber & WhatsApp poruka  {poruka, ne poziv}

 +381 61 17 04 231

ili na mail : astrokonsultacije@gmail.com

Једно мишљење на „Enter the room with a royal throne

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.