Predikcije po Djotišu

Predikcije po Djotišu ~ uticaj Rahu (Severni Mesečev Čvor SMČ ) i Ketu (Južni Mesečev Čvor JMČ ) na osi Rak & Jarac

Još neko vreme će :tr: (tj Gochara) SMČ i JMČ biti na osi Rak & Jarac (sve do Aprila 2019) i imaće velikog uticaja na naš natal.

Pa tako, opet možemo ovako jednostavnom metodom da vidimo gde će doći do promena ~ posmatrajući u kojem polju se nalazi :tr: SMČ u odnosu na :as: Mesec i Sunce (tim redosledom)

Pa tako, ako neko ima Sunce u Rak njemu će :tr: SMČ biti u 1 polju, ali ako je Mesec postavljen u Vodolija tada će :tr: SMČ za tu osobu da bude postavljen u 6 polju ili pak ako je :as: u Blizanci tada će :tr: SMČ da bude u 2 polju itd…


○ Za Ovan ~ :tr: SMČ u Rak donosi aktiviranje simbolike 4 Bhave :

-4- BHAVA – BHANDU 

Ova bhava se vezuje za um, emocije, dušu, osećanja, osećanje sreće, osećanje zadovoljstva, takodje pokazuje koliko je natus siguran u sebe i koliko ima Vere u sebe i druge, nabliži članovi porodice, roditelji, ali i najbliži prijatelji (prijatelji iz detinjstva, prijatelji koji su skoro stalno u domu natusa) majka, sve dobronamerne želje i dela, udobnost doma i želja za stvaranjem doma i porodice, mesto rodjenja, grad, država, poreklo, koreni. Sveta mesta, moralne karakteristike koje se dobijaju preko vaspitanja iz detinjstva, Vera u Boga i religijsko opredeljenje, karakter, narav, temperament, navike.

Takodje, ova bhava se vezuje za zemlju, posed, nekretnine, sve ono što se nalazi u zemlji (može i zakopano blago da bude) bunari, jame, rake, grobno mesto (porodična grobnica) poljoprivredna dobra i proizvodi od zemlje. Takodje, vezuje se za sve vrste prevozna, kola, taljige, kočije, automobil, zaprega, ali i za životinje koje mogu natusu da omoguće „prevoz“ (slon, konj, krava, magarac, bufalo, koza, ovca) Takodje se vezuje i za društveni status koji se dobija preko porodice (kasta) a u sprezi sa -10- Bhavom pokazuje uticaj i društveni status koji natus sam kasnije u zrelom dobu stvara. Isto tako pokazuje krajnji rezultat nižeg / višeg obrazovanja (da li će osoba završiti škole ili ne) Prikazuje poslednje godine života natusa.

Članovi porodice : majka,bliski rodjaci.

Delovi tela : grudni koš, pluća, srce.


○ Za Bik :tr: SMČ u Rak će da aktivira simboliku 3 Bhave :

-3- BHAVA ~ SAHAJA 

Svesne odluke i dela, motivacija i želja za kretanjem, saznanjem, interesovanja, hobiji, inicijativa i trud i koliko je to podržano od drugih, sport, zabava, pomoć, služenje nekome / nečemu, komšije, kratkoročne želje i potrebe, kraća putovana, putovanja sa kojih se natus brzo vraća kući, kratka poznanstva, komunikacija u bilo kom obliku (telefon, sms, e@mail, internet, pisma…) umeće za pisanjem i kreativnim govorom, tehnička umeća (mehanika, tehnologija, kompjuteri…) Kratki kursevi, mali oglasi, razna obaveštenja koja nemaju dugoročnog efekta (pa tu može biti i trač, ogovaranje…)

Takodje, vezuje se za urodjenu snagu natusa, borbenost, stabilnost, upornost, tvrdoglavost, želju za intelektualnim uzdizanjem, interesovanje za umetnost i kulturu, muziku, stvaranje, ples, gluma, usmeravanje drugih na pravi Put, savetovanje, mudrost. Takodje pokazuje koliko je natus vešt sa rukama, njegova manuelna snaga, želja da se ideje sprovedu u delo, potreba da se praktični um uzdigne na viši nivo duhovnog, inicijacija, smrt roditelja, uzrok sopstvene smrti. 

Članovi porodice : rodjaci, braća, sestre, najstariji od njih, rodjaci majčinog oca.

Delovi tela : gornji extremiteti, ramena, šake, laktovi, ramena, gornji deo grudnog koša (deo oko bradavica) desno uho.


○ Za Blizanci :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 2 Bhave :

-2- Bhava ~ DHANA

Druga Bhava se vezuje za grlo ~ pa nam to s jedne strane ukazuje na način ishrane natusa, ali s druge strane nam ukazuje i na način na koji koristi „grlo“ tj. na glas, govor, način izražavanja.
Kvalitet komunikacije je isti kao i kvalitet ishrane ~ onoliko koliko natus vodi računa o tome kako komunicira sa drugima se indentifikuje sa načinom na koji natus obraća pažnju šta unosi u svoje telo i koliko vodi računa o sebi (zato se ova Bhava i vezuje za samopouzdanje)
Samim tim, ova Bhava se vezuje za najranije detinjstvo, ali i sam početak školovanja, jer se ova Bhava vezuje i za maštu, vizije, intuiciju, stvaralaštvo, pretvaranje ideja u dela.
S druge strane, pokazuje natusov ukus (bilo vezan za hranu, pića ili pak oblačenje) pa se samim tim vezuje i za način odevanja.
Takodje, ovo polje s obzirom da se vezuje za samovrednovanje i samopouzdanje, vezuje se i za natusovo shvatanje materijalnog, samim tim novac, nekretnine i sl. a usko je povezana i sa porodicom iz koje natus potiče, jer je to ono prvo što natus kada se rodi „vidi“ tj. prvi i osnovni uticaj vrše roditelji na natusa i tako stvaraju u njemu osnove za sve ono što ga čeka u životu.

Članovi porodice : porodica od roditelja, sopstvena porodica koju natus oformljuje brakom

Delovi tela : generalno se vezuje za oči, akcenat na desnom oku, svi organi koji se nalaze u / na licu, vratu (usta, jezik, nos, tiroida…)


○ Za Rak :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 1 Bhave :

-1- polje ~ BHAVA ~ TANU

Sam naziv „Tanu“ u prevodu znači »kuća za telo«. Prva bhava predstavlja osobu o čijem se natalnom čartu radi. Za razliku od planeta na primer Sunca koje predstavlja naše sopstvo, ili pak Meseca koji predstavlja našu dušu i emocije, Tanu predstavlja materijalizaciju u spoljnom svetu onoga što natus nosi u sebi ~ natusovo ponašanje, fizički izgled, temperament, sve ono što ga predastavlja.

TANU BHAVA najčešće se vezuje za mesto i način samog rodjenja natusa, njegovu unutrašnju narav / ćud, njegov IQ sa kojim je rodjen (osnova na koju se kasnije nadogradjuje dalje niže / više znanje) koliko ima/nema sreće natus, samo telo, telesni tip natusa, izgled, vrline i mane, društvani status, a u zdravstvenom smislu vezuje se za : glavu, ten, lice, mozak, opšte stanje zdravlja sa kojim je natus rodjen. Isto tako se vezuje za dede po majci (4 polje od 10 polja) bake po ocu (10 polje od 4 polja) način na koji natus razmišlja, ali i pokazatelj je šta sanja i same simbolike snova (pa čak može da ukaže i način na koji osoba spava, položaj, vreme koje natus provodi spavajući i sl.)

Članovi porodice : majka i otac

Delovi tela : glava, mozak, čelo


○ Za Lav :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 12 Bhave :

-12- BHAVA ~ VYAYA

Ova bhava je mesto gde možemo da vidimo kakve će gubitke natus da ima u svom životu (bilo kakvi gubici, materijalni, poslovni, porodični, partnerski…) Ovo je polje gde vidimo koliko je natus čvrst u svojim moralnim načelima, koliko će (ne)svesno da pravi greške naročito na moralnom nivou (prevare, pronevere, kradje…) Isto tako ovo polje se vezuje direktno za vambračne veze, tj. situacije kada emocije i sexualne potrebe idu protiv ustaljenih zakona i normi društva u kojem natus živi.

Ova bhava se povezuje sa -5- i -9- na duhovnom nivou, jer se smatra da kada natus doživi velike kataklizmične promene u svom životu nastale zbog njegovih grešaka, da ti gubici deluju stimulativno na natusa da promeni sebe i shvati svoje greške (pa tako samim tim i ispravi prošlu Karmu, ali i unapredi buduću Karmu) pa je moguće da nam prikaže odlazak natusa na neko usamljeno / izolovano mesto da bi „ispravio sebe“ (u pozitivu : odlazak u manastir, hodočašće… u negativnu : zatvor, bolnica…)

Kako je -6- bhava polje javnih neprijatelja, tako je -12- bhava polje tajnih neprijatelja, a vrlo često to nije niko drugi do sam natus…


○ Za Devica :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 11 Bhave :

-11- BHAVA ~ LABHA 

Prihod, dobitak od posla, dugogodišnje želje i planovi, prosperitet, ostvarenje želja i nada. Iznenadna sreća, Darovi S Neba, povoljne prilike koje se pojavljuju nenadano (ali SAMO po zasluzi)

Takdje, ovo je polje prijatlja i bliskih saradnika. Takodje, povezano sa -4- i -6- bhavom predstavlja sve životinje koje se nalaze u kući i na neki način „privredjuju“ boljitku doma i porodice. Druženje, izlasci, klubovi, kulbska druženja, organizacije i udruženja (koja imaju zajednički cilj)

Ova bhava povezana sa -6 i -8- bhavom može da ukaže na situacije koje natus nije iskoristio i direktno su se odrazile u negativu na posao, odnose sa drugima ili pak zdravlje natusa.

Članovi porodice : stariji rodjaci, suprug/supruga od deteta, 5 dete u porodici.

Deo tela : listovi, članci, vene, levo uho.


○ Za Vaga :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 10 Bhave :

-10- BHAVA ~ KARMA 

Aktivnosti, zanimanje, profesija, karijera, interesovanja, reputacija, društveni status, prestiž, napredovanje na društvenoj lestvici. Autoritet, dostojanstvo, osećanje odgovornosti i važnosti (svega u životu) Trgovina (naročito materijalima, odećom, obućom…) Život u stranim zemljama.

Članovi porodice : otac (razlika izmedju 9 Bhave koja takodje predstavlja oca, ali u Guru smislu)

Delovi tela : kičma, kosti, kolena.


○ Za Škorpija :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 9 Bhave :

-9- BHAVA ~ DHARMA 

Kao što i njeno ime kaže ~ Dharma ~ Vedska učenja, bavljenje prirodom, poštovanje prirode i Sveta uopšteno, više stanje svesti, Svesnost, širina Duha, sve ono što smo poneli iz prošlog života (naročito zasluge) Mudrost, meditacija, Sveta Mesta, hodočašća, religija-filozofija[1] Način života, ponašanja, lečenje Duše i Tela, ispravljanje grešaka koje su dovele do „bolesti“ ili Duše ili Tela.

Praktična strana ove bhave je više obrazovanje, više škole, fakulteti, univerziteti, najviše moguće obrazovanje (praćenje Duhovnog Učitelja na primer…) Takodje se vezuje za velike oglase (3 polje „mali oglasi“) izdavaštvo, publikacije, pisanje[2] Ovo polje se takodje vezuje za obrazovanje koje je u direktnoj vezi sa karijerom tj. poslom natusa (dodatno školovanje, kursevi, školice i sl. kako bi se natus što bolje pripremio za dobijeni posao) Putovanje u daleke zemlje, putovanje „vazduhom“.

Članovi porodice : daljnja rodbina partnera, 4 dete u porodici (ali isto tako se vezuje i za natusovu decu, u smislu da ih bolje opisuje, ali i za decu natusove dece, tj. unuke)

Delovi tela : kukovi, bokovi, gornji deo butina (i spreda i pozadi)

1. NAPOMENA : to je kod Veda jedno te isto!
2. ali pisanje u smislu knjiga / dela koje podpomažu uzdizanju Svesti i Svesnosti i kod autora i kod čitaoca… duhovno pisanje na primer


○ Za Strelac :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 8 Bhave :

-8- BHAVA ~ RANDHRA 

Ova bhava pokazuje dužinu života natusa, protok njegove energije, (ne)funkcionisanje Čakri u telu, a takodje prikazuje i natusova interesovanja za tajne, misterije, ezoteriju, život / smrt, tantru, a direktno ukazuje kako na prošle živote tako i na buduće živote i stav natusa prema svojoj Karmi i Darmi. Reinkarnacija, inkarnacija, transformacija, meditacija, direktan kontakt sa smrću koja menja Svest u Svesnot.

Takodje, prikazuje kao i 4 polje, narav natusa, da li je (ne)miran, (ne)staložen, a preko 6 polja povezan je i sa prikazom situacije u kojoj natus može, a ne mora, da bude sklon iznenadnim (ne)voljnim promenama u životu, greškama, nezgodama, povredama. Takodje, ova bhava se vezuje za bilo kakve „agresije“ tj. napade od strane i prema natusu (konflikti, svadje, borbe, ratovi, zatvori…)

Ovo polje je imovina partnera, ali i porodično nasledje natusa, pa seshodno tome povezuje i sa osiguranjem, nenadanim bogatstvom, materijanim -/+ situacijama, kao i legalnim dokumentima koji se vezuju za sve ovo.

Članovi porodice : porodica partnera.

Delovi tela : spoljašnji uro-genitalni organi.


○ Za Jarac :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 7 Bhave :

-7- BHAVA ~ YUVATI 

Ova bhava se vezuje za medjuljudske odnose, počevši od partnera (veza, brak) pa do poslovnih partnera ili pak sudjenja. Takodje se vezuje i za prolazne ljubavne veze, afere, paralelne veze, kratkoročne poslovne odnose, kraće sudske postupke. Usko je povezana sa osom 3-9 Bhave jer se vezuje za boravak u (bližem, daljem) inostranstvu.

Ova bhava opisuje partnere koje natus želi pored sebe, bilo da je to samo partner, klasična veza, ili pak suprug / supruga (ozvaničena veza) Iz ove bhave možemo videti poreklo, narav, izgled, ponašanje, tj sve što karakteriše partnera natusa.

Ovo polje će nam pokazati kako natus doživljava sve one koji su „u suprotnosti“ od njega, tj kako on doživljava Svet oko sebe.

Članovi porodice : partner (supruga, suprug) treće po redu dete u porodici (ili pak najmladji članovi porodice natusa)

Delovi tela : predeo oko prepona, spreda i pozadi, unutrašnji uro-genitalni organi, debelo crevo.


○ Za Vodolija :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 6 Bhave :

-6- BHAVA ~ ARI 

Ova bhava se smatra lošom i negativnom, prikazuje u kolikoj meri i zbog čega natus brine i nervira se, pravi greške, donosi pogrešne odluke i tako stvara revolti iz okoline, ali u isto vreme i sebi šteti zdravlju. Takodje, ovo je kuća grešaka, poroka, mana, loših osobina, ali i životnih izazova, prepreka koje treba prevazići, karmičkih zadataka (bhava koja pokazuje direktno zašto je natus takav kakav je ~ u suprotnosti od onoga što je bio u prošlom životu, kao i karmičke greške koje vuče u odnosu na sebe i druge, pod tim se i podrazumeva bolest ili loš odnos sa okolinom, roditeljima, decom, partnerom ~ ispaštanje zbog grešaka iz prošlosti)

Ovo je bhava koja pokazuje dugove, kamate, kredite, pozajmice, milostinja, socijalno izdržavanje, probleme sa novcem i nekretninom, katastrofe i nezgode, povrede, lomove, ali i ličnog lekara (ili pak mogućnost / želju natusa da bude lekar, med.sestra i sl. da bi brinuo o drugima i tako ispaštao za svoje grehe) Isto tako predstavlja posao, najviše poredjen tip posla, fizički posao, posao koji nema definisan radni osnos i status, služenje drugima itd. Isto tako, ovo je polje hrane, spremanja i prehrane, način ishrane, hrana koju natus (ne)voli, a isto tako predstavlja i kućne ljubimce.

Članovi porodice : majčini ujaci, maćeha.

Delovi tela : deo ispod pupka, creva, probava, varenje, tanko crevo…


○ Za Ribe :tr: SMČ u Rak će aktivirati simboliku 5 Bhave :

-5- BHAVA ~ PUTRA 

Ovo polje je direktno povezano sa inteligencijom i kreativnim stvaralaštvom. Iz ovog polja se može videti koliko je natus pametan (prirodno) i da li ima kreativng potencijala. Isto tako, iz ovog polja se može videti nasledjena mudrost (lepo vasptanje, poštovanje tradicije, itd…) ali i želju / umeće / znanje vezano za meditaciju, mantre, tantre, yantre, duhovnost, univerzalnu ljubav, želju za duhovnim uzdignućem i (možda) bavljenjem duhovnim poslovima. Takodje prikazuje natusovu posvećenost dobrom i lepom, požrtvovanost, brizi o drugima, želji da se učini sve što je moguće za one koji su na neki način ugroženi, a takodje predstavlja i Brahmine, uticajne ljude u društvu, kralja, političare itd.

U isto vreme pokazuje koliko je natus sklon greškama usled prejakog Ega i na koji način će te greške uticati ne samo na njega i nj društveni status, već i na okolinu, prikazuje način na koji natus može da izgubi dobru poziciju u društvu ili na poslu usled pogrešnih odluka i rdjavog ponašanja. Isto tako, ova bhava pokazuje i kreativnost, potencijal, želju za stvaranjem, pa uz ljubav tu su deca, plodnost, koji sa sobom (mogu da) povuku bogatstvo i sreću.

Članovi porodice : deca, drugo-rodjeni u porodici.

Delovi tela : jetra, slezina, gušterača, pupak, bubrezi, plodnost.


Treba uvek imati na umu poglede koji imaju SMČ tj JMČ ~ 1-5-7-9 (a neki astrolozi smatraju da postoji i 11 pogled)

Šta znači pogled?

To je „aspekt“ ~ u ovom slučaju SMČ posmatra 1 polje (polje u kojem se on sam nalazi) pa posmatra 5 polje od sebe (mi na zapadu bi rekli :120: jel) pa onda posmatra 7 polje od sebe (mi na zapadu bi rekli :180: jel) i posmatra 9 polje od sebe (opet isto :120: aspekt)

Samim tim, njegov :tr: je veoma važan, jer aktivira realno još 3 polja u natalnom čartu. Samim tim, uvek možemo da iz toga izvučemo brdo simbolike i da imamo dosta materijala za tumačenje „šta će biti“. Još ako SMČ (tj JMČ ) posmatra i neku :nat: planetu, eto dodatne priče.

Odnos SMČ prema planetama :
~ prijatelj je prema : Saturn Merkur Venera
~ neprijatelj je prema : Sunce Mars Mesec Jupiter

Odnos JMČ prema planetama :
~ prijatelj je prema : Sunce Mars Mesec Jupiter
~ neprijatelj je prema : Saturn Merkur Venera

Iz ovoga, ako :tr: SMČ posmatra neku :nat: planetu odmah dobijamo nov info o potencijalnim dogadjanjima u životu osobe.

Tamo gde se nadje :tr: SMČ dolazi do aktiviranja i expanzije, to polje će biti aktivno i doneće promene. Tamo gde se nadje :tr: JMČ dolazi do zatišija i smanjenja, tj to polje će biti pasivno i neće puno biti važno u toku prelaska :tr: JMČ kroz njega.


SMČ

-materijalizam,
-lakomost,
-požuda,
-tromost,
-velike svetske dobiti,
-manipulacija,
-nestrpljenje,
-pokrivanje svesnosti zbog materijalnih želja,
-neznanje,
-delovanje na nivou podsvesti,
-megalomanstvo
-prevelike želje
-odmah i sad, nema strpljenja

JMČ 

-duhovnost,
-prirodno isceljivanje,
-isceljujuća ishrana,
-oslobađanje,
-transcendentalno opažanje,
-znanje, moć razlikovanja,
-sposobnost da se bude neopažen ili nevidljiv,
-astralne moći, duhovi,
-akutna patnja koja vodi ka duhovnom utočištu,
-mistika,
-bolovi,
-nesreće/saobraćajne nesreće,
-mistični iscelitelji

Pa tako napr :

:tr: SMČ preko :nat: Sunce :
~ prevelike ambicije, nesklad sa autoritetom zbog nerealnih ciljeva i želja, preveliko samopouzdanje koje može da odvede na stranputicu, uspeh na društvenoj lestvici ali za nuspojavu postoji mogućnost iscrpljenosti i lošeg zdravlja.

:tr: JMČ preko :nat: Sunce :
~ potpuno isključivanje Ega, osoba se trajno menja, izmenjen nivo svesti, drugačije sagledavanje realnosti, nema ambicioznosti i htenja, jer je osoba naučila da bude skromna i zahvalna, vrlo važan put (bilo fizički ili duhovan) koji menja život osobe iz korena, problemi sa zdravljem oca.

shiva.gif

 

 

Do sledećeg čitanja

pozdrav od

Šmišonje Večitog Putnika

Astrološke konsultacije

možete zakazati putem e@maila

astrokonsultacije@gmail.com

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.