Gochara Rahu – Rasi Karka

Gochara Rahu – Rasi Karka = Tranzitni Severni Mesečev Čvor u znaku Raka
     Uskoro će tranzitni SMČ (Gočara Rahu) da predje u znak Raka (Karka) ~ sredinom Jula ove godine. Pa tako, opet možemo ovako jednostavnim metodom da vidimo gde će doći do promena ~ posmatrajući u kojem polju se nalazi tranzitni SMČ u odnosu na Lagnu, Mesec i Sunce (tim redosledom)
     Pa tako, ako neko ima Sunce u Raku njemu će tranzitni SMČ biti u 1 polju, ali ako je Mesec postavljen u Vodoliji tada će tranzitni SMČ za tu osobu da bude postavljen u 6 polju ili pak ako je Lagna u Blizancima tada će tranzitni SMČ da bude u 2 polju itd…
○ Za Ovna tr. SMČu Raku donosi aktiviranje simbolike 4 Bhave :

Četvrta kuća

Osnovno značenje četvrte kuće je dom, komfor i majka. Pored ovoga ona ima mnoga značenja kao što su sreća, kvaliteti srca osobe, vozila, nepokretna imovina, lečenje, ranjivo mesto za oca (budući osma od devete) i njegova dugovečnost, karijera i posao partnera (deseta od sedme kuće) itd. Budući da predstavlja kvalitete srca ova kuća igra veliku ulogu u ocrtavanju ličnosti i malefične planete će to težiti da umanje. Benefici ili dobre planete će težiti da povećaju sve dobre stvari ove kuće, da daju dobar odnos sa majkom i dobro srce. Kao što smo videli ona na sociološkom planu predstavlja majku, a na fiziološkom srce.

○ Za Bika tr. SMČ  u Rakuće da aktivira simboliku 3 Bhave :

Treća kuća

Treća kuća predstavlja našu snagu, parakramu. Ona pokazuje da li se osoba bori ili ne. Malefici u trećoj kući su dobri za borbu, dok benefici (dobre planete) slede put nenasilja ili ahimse. Kao što ćemo videti u narednom članku ona je razvojna kuća i na sve planete koje se tu nalaze možemo svesno uticati , odnosno razvijatu u životu sve što one predstavljaju. Ona predstavlja biznis našeg oca (budući sedma od devete). Ova kuća na sociološkom planu predstavlja našu mlađu braću i sestre. Na fiziološkom planu su to ruke i predeo ramena i taj gornji deo grudnog koša.

○ Za Blizance tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 2 Bhave :

Druga kuća

Druga kuća predstavlja porodicu, keš i materijalno bogatstvo. Ona predstavlja moral, hranu, jelo i piće i naše održavanje uopšte. Svaka kuća brojano od bilo koje kuće u horoskopu će nam pokazati održavanje date kuće. Ako je ona pod veoma lošim aspektima ili se tu nalaze loše planete (prirodni malefici kao što su Saturn, Mars, Rahu ili Ketu) održavanje je loše i oni teže da to još više uskrate. Ona takođe predstavlja oči, odnosno desno oko kod muškaraca i levo oko kod žena. Na sociološkom planu ova kuća predstavlja našu primarnu i sekundarnu porodicu, kao i drugi brak budući da je osma (dugovečnost) od sedme kuće (prvi brak). Na fiziološkom planu ona predstavlja lice i grlo.

○ Za Raka tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 1 Bhave :
Prva kuća

Prva kuća se naziva tanu ili glava. Ona predstavlja fizičko telo, inteligenciju, izgled, snagu i energiju. Pojedini mudraci kao što je Satjačarja, dodaju da prva kuća označava slavu i reputaciju, uspeh i status (budući da je Sunce označitelj za nju, a istovremeno je i u najvišem dostojanstvu u znaku ovna što je u prirodnom Kal Purušu/zodijaku, prva kuća). Svaka planeta na ascendentu će obojiti i doprineti osobinama osobe, što u kombiciji sa znakom koji je u njoj daje bližu sliku osobe. Pri analizi ličnosti moramo uzeti u obzir i vladara ascendenta, njegovu poziciju, kao i uticaj svih ostalih planeta.

○ Za Lava će tr. SMČ u Rak aktivirati simboliku 12 Bhave :

Dvanaesta kuća

Ova kuća se još naziva i vjaja jer predstavlja gubitke. Tu se nalaze bolnice i sve zatvorene institucije. Pored ovoga ona predstavlja i inostranstvo, daleke zemlje i daleka putovanja budući da je najudaljenija kuća od ascendenta. Takođe predstavlja mokšu ili oslobođenje iz ciklusa rođenja i smrti. Na sociološkom planu ona predstavlja majčinog oca i očevu majku. Na fiziološkom planu ona predstavlja stopala.

○ Za Devicu tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 11 Bhave :

Jedanaesta kuća

Jedanaesta kuća predstavlja ostvarenje naših želja jer je to peta (plod) od sedme (želje). Osoba može imati mnogo želja što je sedma kuća, ali da te želje nikada ne budu ostvarene što će pokazati jedanaesta kuća. Kao i deseta kuća i ona je Upačaja, i na isti način će sve plantete u njoj pokazati svoje rezultate odmah u životu osobe. na sociološkom planu ona predstavlja našu stariju braću i sestre, stričeve i tetke sa očeve strane (treća od devete). Na fiziološkom planu ona predstavlja članke na nogama.

○ Za Vagu tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 10 Bhave :

Deseta kuća

Ovo je kuća karme ili akcije, rada, karijere, posla, statusa. Iz nje vidimo kakva je akcija osobe. Ona je takođe Upačaja, razvojna kuća ali tu planete daju svoje efekte odmah. Sve planete koje su tu su odmah vidljive u životu osobe i opisaće kakva je aktivnost i na koji način osoba obavlja stvari. Ovo je jako bitna kuća jer kao i što naša poslovica kaže „Kako sejemo tako ćemo žnjeti“, odnosno kakve su nam akcije takav će biti i njihov plod. Jedna od najboljih kombinacija u horoskopu je veza vladara devete i desete kuće jer su onda dharma i karma osobe u skladu, odnosno osoba ima ispravnu aktivnost. Ona pored ovoga predstavlja i očev novac jer je druga (novac) od devete (otac). Na fiziološkom aspektu ona predstavlja kolena.

○ Za Škorpiju tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 9 Bhave :

Deveta kuća

Ovo je najbitnija kuća u horoskopu budući da donosi sudbinsku sreću, pokazuje naše pretke. Dobro duhovno nasleđe je najbitnija stvar u našem životu jer je ono proizvod blagoslova naših predaka, učitelja i sl. Vedski spisi kažu „Dharma Pitru, Matru Sukha“ odnosno „Darma ili ispravna aktivnost, sreća se dobija blagoslovom oca i predaka, a sukha ili sreća blagoslovom majke“. Dobar odnos sa precimo je preduslov za sudbinsku sreću. Malefične planete u devetoj kući su pokazatelj neke loše sudbine, posebno se ovo odnosi na Rahua ili severni mesečev čvor, jer se on uvek suprotstavlja Jupiteru i Suncu koji su označitelji za devetu kuću. To je kao da je lopov (Rh) u hramu (deveta kuća). Ovo ne mora biti uvek loše, ukoliko je Rahu posebna planeta u horoskopu. Rahu je onaj koji sumnja u ispravnu vrednost i Boga i stoga je to loše za život osobe. Dobre planete će dati dobru sudbinsku sreću i podršku predaka, nadređenih i oca. Na fiziološkom planu ova kuća predstavlja butine.


○ Za Strelca tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 8 Bhave :

Osma kuća

Osma kuća se naziva randra ili ranjivo mesto. Ovo je kuća jakih i teških transformacija. Mnogi ljudi teže ka promeni i transformaciji, međutim kada do toga dođe često se uplaše i ustuknu. Ovo je prva kuća promene stanja svesti, kada preko nje pređemo onda smo se promenili i spremni smo za dalji razvoj. Ona predstavlja i dugove, kako finansijske (budući da druga kuća od bilo koje predstavlja novac ovo je druga od sedme (drugi ljudi i tako pokazuje novac drugih)) tako i sudbinske dugove koje moramo vratiti, da li partnerima, da li nekom drugom. Ona daje nevidljive prepreke, odnosno probleme koji ne moraju neminovno nastati u ovom životu. Ona pokazuje sve stvari ispod zemlje, kao što su nafta, različiti hemijski elementi ispod zemlje i sl. Na fiziološkom planu ona predstavlja organ za izlučivanje.

○ Za Jarca tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 7 Bhave :

Sedma kuća

Sedma kuća predstavlja naše želje, privatni posao, biznis kao i sve partnerske odnose, kako lične tako i poslovne partnere. Ovo je potpuno suprotna kuća od ascendenta i kao takva predstavlja vrata (Dvara) ili izlaz iz ovog života. Sedma kuća i ascendent se zajedno nazivaju Satja pita ili mesta, kuće istine jer je istina da smo došli na ovaj svet, kao i da ćemo ga neminovno napustiti. Kada se vladar ascendenta nađe u njoj to nam govori da je osoba konstantno okrenuta drugima i da će uvek pre učiniti nešto za druge, otići da se druži ili slično, nego što će se okrenuti sebi samoj. Na sociološkom planu, pored partnera ona predstavlja i majčinu majku jer je četvrta (majka) od četvrte kuće (naša majka), kao i očevu stariju braću i sestre jer je jedanaesta (starija braća i sestre) od devete (otac). Na fiziološkom planu ona predstavlja urogenitalni trakt.

○ Za Vodoliju tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 6 Bhave :

Šesta kuća

Pored treće kuće i šesta kuća se naziva Upačaja ili razvojna kuća. Dakle, sva značenja planeta koje su ovde se mogu podići ulaganjem napora i radom. Ovo je kuća službe i rada. U njoj se nalaze naši neprijatelji. Ovo je kuća koja predstavlja grehe i grešne radnje koje svesno činimo stvarajući na taj način lošu sudbinsku sreću zbog čega moramo iskusiti patnju kroz bolesti ili slične probleme. Benefične planete nisu ovde dobro smeštene, dok malefici generalno jesu budući da oni daju osobi snagu da se bori. Takođe predstavlja i polje očevog posla, jer je deseta (karijera, posao) od devete (otac). Na sociološkom planu ona još predstavlja majčinu rodbinu, posebno ujake i tetke, jer je to treća kuća (braća i sestre) od četvrte (majka). Na fiziološkom planu ona predstalja donji abdomen.

○ Za Ribe tr. SMČ u Raku će aktivirati simboliku 5 Bhave :

Peta kuća

Peta kuća pre svega predstavlja decu i budućnost. Deca su naš plod i kao takva predstavljaju produženje naše loze. Na sociološkom planu ona još predstavlja i učenike i sve ljude koje mi na neki način podučavamo (podređeni i sl.). Ova kuća predstavlja i molitve, mantre, kao i svo znanje. Ako se u njoj nađu malefične/loše planete one mogu u potpunosti da zamagle viziju budućnosti osobe te usled toga osoba nema jasnu sliku svog puta i usmerenost, da daju probleme sa pamćenjem (Sa), a takođe i strahove, konfuzije. Dobre planete su ovde odlično smeštene i težiće da daju najbolje od njenih značenja. Na sociološkom planu ona predstavlja i očevog oca budući da je deveta (otac) od devete (naš otac). Na fiziološkom planu ona predstavlja stomak.

     Treba uvek imati na umu poglede koji imaju Rahu tj Ketu~ 1-5-7-9 (a neki astrolozi smatraju da postoji i 11 pogled)

     Šta znači pogled? To je „aspekt“ ~ u ovom slučaju Rah posmatra 1 polje (polje u kojem se on sam nalazi) pa posmatra 5 polje od sebe (mi na zapadu bi rekli trigon jel) pa onda posmatra 7 polje od sebe (mi na zapadu bi rekli opozicija) i posmatra 9 polje od sebe (opet isto trigon aspekt)

     Samim tim, njegov tranzit je veoma važan, jer aktivira realno još 3 polja u natalnom čartu. Samim tim, uvek možemo da iz toga izvučemo brdo simbolike i da imamo dosta materijala za tumačenje „šta će biti“. Još ako Rahu (tj Ketu ) posmatra i neku natalnu planetu, eto dodatne priče.

     Odnos Rahua prema planetama :
~ prijatelj je prema : Saturn Merkur Venera
~ neprijatelj je prema : Sunce Mars Mesec Jupiter

     Odnos Ketua prema planetama :
~ prijatelj je prema : Sunce Mars Mesec Jupiter
~ neprijatelj je prema : Saturn Merkur Venera

     Iz ovoga, ako tranzitni Rahu posmatra neku natalnu planetu odmah dobijamo nov info o potencijalnim dogadjanjima u životu osobe.

     Tamo gde se nadje tr. SMČ dolazi do aktiviranja i expanzije, to polje će biti aktivno i doneće promene. Tamo gde se nadje tr. JMČ dolazi do zatišija i smanjenja, tj to polje će biti pasivno i neće puno biti važno u toku prelaska tr. JMČ  kroz njega.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.