Divinacija

Časopis download – » ♥ « Dnevnik Jednog Astrologa » ♥ «

http://www.scribd.com/doc/78858040/forumski-%C4%8Dasopis-br-8

Advertisements
arapske formule&интерпункција; Divinacija

Teorija koju treba razraditi

Listajući sveske i vežbanke koje sam koristila tokom svog samoukog "školovanja", pronadjoh svesku u kojoj sam vežbala izradu arapskih tačaka i njihovo tumačenje. Ono što je mene iznenadilo (da nisam zapamtila, na to mislim) je činjenica da sam onda u to neko davno vreme, kada bi izračunala arapsku tačku, radila i celokupni čart za tu… Прочитајте више Teorija koju treba razraditi