Jyotish ~ analiza jednog uporednog

22-Love-Report-copy
Da se pozabavimo jednom varijantom tumačenja uporednog po Djotišu.
U pitanju će biti natal mog partnera i mene .
Ovo je samo deo načina tumačenja uporednog (tj samo jedan njegov deo)

Lagna u Lav :
– malefici su : Venera Saturn
– benefici su : Mars Jupiter
– badhaka : Mars
– maraka : Jupiter Merkur
– yogakaraka : Mars

Lagna u Devica :

– malefici su :Mars Jupiter Mesec
– benefici su : Venera Merkur
– badhaka : Jupiter
– maraka : Jupiter Mars
– yogakaraka : Venera Merkur
Prvo ćemo da smestimo njegove Grahe u moje Bhave (ok, zvuči čudno :lol: ) tj njegove planete u moja polja (i ovo zvuči čudno :lol: )

• njegova Surja Sunce je u mojoj 4 Bhavi (4 polju)

• njegova Čandra Mesec je u mojoj 6 Bhavi (6 polju)
• njegov Budh Merkur je u mojoj 3 Bhavi (3 polju)
• njegova Šukra Venera je u mojoj 5 Bhavi (5 polje)
• njegov Mangal Mars je u mojoj 6 Bhavi (6 polje)
• njegov Guru Jupiter je u mojoj 4 Bhavi (4 polje)
• njegov Šani Saturn je u mojoj 3 Bhavi (3 polju)
• njegov Rahu SMČ je u mojoj 9 Bhavi (9 polje)
• njegov Ketu JMČ je u mojoj 3 Bhavi (3 polje)
• njegova Lagna :as: je moja 12 Bhava (12 polje)

 

• njegova Surja Sunce je u mojoj 4 Bhavi (4 polju)

○ Sunce – Ravi ili Surja

-duša,
-ego,
-otac,
-vitalnost,
-zdravlje,
-duhovnost, hram,
-snaga volje, moć, ambicioznost,
-socijalni poloožaj, čast,
-glava, mozak, srce, oči, kičma, probava,
-vlada, kralj, pozicija vođe,
-element: vatra.


○ Četvrta kuća


     Osnovno značenje četvrte kuće je dom, komfor i majka. Pored ovoga ona ima mnoga značenja kao što su sreća, kvaliteti srca osobe, vozila, nepokretna imovina, lečenje, ranjivo mesto za oca (budući osma od devete) i njegova dugovečnost, karijera i posao partnera (deseta od sedme kuće) itd. Budući da predstavlja kvalitete srca ova kuća igra veliku ulogu u ocrtavanju ličnosti i malefične planete će to težiti da umanje. Benefici ili dobre planete će težiti da povećaju sve dobre stvari  ove kuće, da daju dobar odnos sa majkom i dobro srce. Kao što smo videli ona na sociološkom planu predstavlja majku, a na fiziološkom srce.


◘ njegova Surja Sunce posmatra moju 10 Bhavu (10 polje) i tako utiče na njega. U mom 10 polju se nalazi Mangal Mars pa tako njegovo Sunce gleda moj Mars ~ Sunce je prijatelj Mars i Mars je prijatelj Sunce , pa je ovo uzajamno prijateljski pogled (benefičan uticaj Sunca na moje 4 i 10 polje i na moj Mars u prevodu) Samim tim, njegovo Sunce duša, volja, socijalni & društveni položalj, ambicija, čast utiču na moj osećaj komfora, na osećanje sreće, udobnosti, osećanje sigurnosti. On svojom snagom i duhovnošću pomaže i pozitivno utiče na mog oca. On sa svojim Sunce donosi vitalnost i zdravlje u moj dom. Sa svojim Sunce on pozitivno utiče na moj posao, na moju Karmu, na moje ciljeve u životu, na moju akciju i borbu. Njegovo Sunce je i Lagneš pa tako on zaista svojim celokupnim bićem (na fizičkom i duhovnom nivou ~ tj iskreno, iz srca) pozitivno utiče na mene, moj dom i posao. Njegovo Sunce nije posmatrano ni od jedne druge moje planete sem Mars pa će moja reakcija na nj Sunce biti vrlo snažna, motivisana, biću hrabrija pored njega i čak ću moći da razvijem u sebi borca.


 
• njegova Čandra Mesec je u mojoj 6 Bhavi (6 polju)

○ Mesec – Čandra

-um, razum, psiha,
-plodnost, 
-majka,
-emocije,
-žene, menstrualni ciklus,
-emocije,
-oči, želudac, pluća, srce,
-seksualnost,
-labilnost,
-krv, tumori,
-infekcija, operacije,
-braća, sestre,
-element: voda.


○ Šesta kuća


Pored treće kuće i šesta kuća se naziva Upačaja ili razvojna kuća. Dakle, sva značenja planeta koje su ovde se mogu podići ulaganjem napora i radom. Ovo je kuća službe i rada. U njoj se nalaze naši neprijatelji. Ovo je kuća koja predstavlja grehe i grešne radnje koje svesno činimo  stvarajući na taj način lošu sudbinsku sreću zbog čega moramo iskusiti patnju kroz bolesti ili slične probleme. Benefične planete nisu ovde dobro smeštene, dok malefici generalno jesu budući da oni daju osobi snagu da se bori. Takođe predstavlja i polje očevog posla, jer je deseta (karijera, posao) od devete (otac). Na sociološkom planu ona još predstavlja majčinu rodbinu, posebno ujake i tetke, jer je to treća kuća (braća i sestre) od četvrte (majka). Na fiziološkom planu ona predstalja donji abdomen.


◘ njegov Mesec se nalazi u mom 6 polju i posmatra moj Mesec u mom 12 polju, kao i moju Venera koja se nalazi tu pored Mesec . Ovde vidimo uzajamno posmatranje dva Mesec što znači da nam se um, razum, psiha konstantno nadopunjuju, dok s druge strane njegov Mesec & Venera ~ njegov um, razum, psiha deluju na na moje osećanje ljubavi, romantike, lepote, tj on svesno utiče na mene da se u meni bude emocije ljubavi, kreativnosti, želje za lepim, želje za udovoljavanjem sebi itd… Ali pošto je Mesec benefik u malefičnom polju, njegov uticaj će biti umanjen ~ drugim rečima postojaće želja da mi pomogne da što manje pravim greške u životu, ali neće imati dovoljno jak uticaj i da me 100% ubedi u to. Taj Mesec isto tako ni jedna druga planeta sem Mesec Venera ne posmatraju, ali zato odnos Mesec i Venera je neprijateljski (oni su po tabeli neprijatelji jedno drugome) pa će tako svaki njegov razuman pokušaj da me odvrati od pravljenja grešaka u meni da izazove odredjeni revolt.
 

 

• njegov Budh Merkur je u mojoj 3 Bhavi (3 polju)

○ Merkur ili Budh (Budha)

-obrazovanje, učenje,
-pisanje, knjige,
-analitička inteligencija,
-jezik,
-matematika, astrologija,
-komunikacija,
-deca,
-pluća, 
-zvukovi,
-trgovina,
-element: vazduh.


○ Treća kuća


     Treća kuća predstavlja našu snagu, parakramu. Ona pokazuje da li se osoba bori ili ne. Malefici u trećoj kući su dobri za borbu, dok benefici (dobre planete) slede put nenasilja ili ahimse. Ona je razvojna kuća i na sve planete koje se tu  nalaze možemo svesno uticati , odnosno razvijatu u životu sve što one predstavljaju. Ona predstavlja biznis našeg oca (budući sedma od devete). Ova kuća na sociološkom planu  predstavlja našu mlađu braću i sestre. Na fiziološkom planu su to ruke i predeo ramena  i taj gornji deo grudnog koša.


◘ njegov Merkur se realno nalazi u „svom“ polju. Njegov Merkur posmatra moj SMČ iz 9 polja – odnos Merkur i SMČ je prijateljski, pa samim tim, ovo posmatranje je povoljno. Samim tim njegovo znanje, iskustvo, IQ, trgovačke sposobnosti utiču na moje razmišljanje, na moju želju da i ja razvijem u sebi snagu i umeće da proniknem u sve probleme i nadjem rešenje za sve ono što mi stvara muku u životu. Isto tako, njegova komunikacija u meni budi prošloživotna znanja ( JMČ je sve ono što smo naučili u prošlim životima i nosimo sa sobom u naredne živote) i utiče na razvoj moje Sudbine (9 polje) Na neki način on mi preko svog Merkur – komunikacija – omogućava da stupim u kontakt sa svojim precima i pra-znanjem (9 polje) Tog njegovog Merkur posmatra moj Jupiter iz 7 polja ~ odnos Merkur i Jupiter je neprijateljski, pa tako često dolazi do sukoba oko načina analiziranja nečega & nekoga, ali i drastično različiti stavovi o partnerskim odnosima, bilo da je reč o poslu, bilo da je reč o ljubavi.
 

 

• njegova Šukra Venera je u mojoj 5 Bhavi (5 polje)

○ Venera ili Šukra

-ljubav,
-brak,
-romantika,
-lepota,
-seksualnost, strasti,
-supruga (u muškom čartu)
-posed, kuća, vozila,
-umetnost, gluma, muzika,
-ukus, komfor,  nakit, luksuz,
-medicina,
-polni organi, seme, bubrezi.


○ Peta kuća


Peta kuća pre svega predstavlja decu i budućnost. Deca su naš plod i kao takva predstavljaju produženje naše loze. Na sociološkom planu ona još predstavlja i učenike i sve ljude koje mi na neki način podučavamo (podređeni i sl.). Ova kuća predstavlja i molitve, mantre, kao i svo znanje. Ako se u njoj nađu malefične/loše planete one mogu u potpunosti da zamagle viziju budućnosti osobe te usled toga osoba nema jasnu sliku svog puta i usmerenost, da daju probleme sa pamćenjem (Sa), a takođe i strahove, konfuzije. Dobre planete su ovde odlično smeštene i težiće da daju najbolje od njenih značenja. Na sociološkom planu ona predstavlja i očevog oca budući da je deveta (otac) od devete (naš otac). Na fiziološkom planu ona predstavlja stomak.


◘ ima li bolje postavke Venera nego ove? I ona je realno u „svom“ polju. Otuda i moja privučenost njemu. Njegova Venera u meni budi ljubav, želju za decom (pored sexa, naravno) ali u isto vreme, njegova ljubav prema meni budi u meni jasniju sliku moje budućnosti. Njegova Venera tj njegova ljubav, pozitivnost, budi u meni želju za kreativnim izražavanjem, stvaranjem, kada je on pored mene ja se osećam sigurnom, zaštićenom i voljenom. Ta njegova Venera posmatra mog Saturn iz 11 polja. Odnos Venera i Saturn tradicionalno je prijateljski, pa tako sve moje želje (koje mogu biti ostvarene 11 polje) sve moje brige, strahovi ( Saturn ) pa i sve vezano za moj posao, odgovornost, skromnost, poniznost će biti pod uplivom njegove ljubavi Venera . Tu njegovu Venera posmatra moj Mars ~ odnos Mars prema Venera je prijateljski, dok naprotiv Venera odnos prema Mars je neprijateljski. Samim tim, ovde vidimo da on ima ljubavi prema meni, ali čim ja krenem u akciju da bih aktivirala tu ljubav, on se povlači i negira sve to ( Venera je ljubav, na početku samog odnosa ~ više platonska, dok je Mars sexualna ljubav)
 

 

• njegov Mangal Mars je u mojoj 6 Bhavi (6 polje)

○ Mars
 ili Mangal

-snaga,
-potencija,
-energija,
-hrabrost, herojska dela,
-borba, agresivnst, nasilje,
-vojska, ratništvo,
-ambicija, motivacija, želja, strasti,
-sport,
-seksualnost,
-krv, tumori,
-saobraćaj, infekcije, operacije,
-element: vatra.


○ Šesta kuća


Pored treće kuće i šesta kuća se naziva Upačaja ili razvojna kuća. Dakle, sva značenja planeta koje su ovde se mogu podići ulaganjem napora i radom. Ovo je kuća službe i rada. U njoj se nalaze naši neprijatelji. Ovo je kuća koja predstavlja grehe i grešne radnje koje svesno činimo  stvarajući na taj način lošu sudbinsku sreću zbog čega moramo iskusiti patnju kroz bolesti ili slične probleme. Benefične planete nisu ovde dobro smeštene, dok malefici generalno jesu budući da oni daju osobi snagu da se bori. Takođe predstavlja i polje očevog posla, jer je deseta (karijera, posao) od devete (otac). Na sociološkom planu ona još predstavlja majčinu rodbinu, posebno ujake i tetke, jer je to treća kuća (braća i sestre) od četvrte (majka). Na fiziološkom planu ona predstalja donji abdomen.


◘ opet se vraćamo na 6 polje (tamo je i njegov Mesec ) Mars kao malefik postavljen u 6 polju donosi dobre stvari – Mars je ratnik, vojnik, borac, 6 polje su svi oni koji žele da naškode osobi, pa tako eto vidimo njega kako se bori da mi pomogne u mojoj borbi sa „neprijateljima“ – on skoro pa „bije moje bitke“ – on svojom akcijom, snagom, motivacijom, budi u meni želju da se do kraja izborim sa svim onim lošim u mom životu (eto na neki način uslovno rečeno „princa na belom konju“ priča) Njegov Mars posmatra moj JMČ iz 9 polja, moje Mesec i Venera iz 12 polja i moje Sunce Merkur i 1 polja. Puno gledanja i posmatranja… Mars sa JMČ ima prijateljski odnos,  Mars i Venera – rekli smo ~ on voli nju, ona ne voli njega, Mars i Mesec su prijatelji, Mars i Merkur su neprijatelji, Mars i Sunce su prijatelji. Ovde imamo pošteno izbrkane uticaje i raznorazne poglede. S jedne stane vidimo skoro istu situaciju kao malo pre – odnos Mars i Venera ~ oće & neće :cenzura: ~ onda vidimo da Mars u odnosu na Sunce i Mesec pozitivno deluje na njih, a i oni na njega – pošto su za to aktivne 12 i 1 polje, on tako svojim Mars tj svojom snagom, borbom, motivacijom pozitivno utiče na moj um, dušu, želju za odricanjem od materijalnog, mogućnost da prihvatim gubitke u životu ( Mesec u 12 polju) dok s druge strane pozitivno utiče ne moju svest, ego, samopozudanje, čini da se osećam jače i bolje ( Sunce u 1 polju) ali u isto vreme negativno deluje na moju želju za uživanjima, gresima, samopovladjivanjem, troškovima na luksuz ( Venera u 12 polju) i takodje njegova ambicija i snaga štetno deluju na moj način razmišljanja i komunikacije ( Merkur u 1 polju) Na taj njegov Mars u mom 6 polju niko sem Mesec i Venera ne gledaju od mojih planeta, pa će tako i reakcija na njegov uticaj na moje 6 polje da bude dvosmeran – s jedne strane biće prihvaćeni nj saveti i poštovana njegova snaga i amcicija, ali u isto vreme postojaće želja da se tera inat i da se radi sve suprotno od njegovih želja, jednostavno eto tako, u inat. I Mars u odnosu na JMČ – njegova snaga, ambicija me motivišu da se prisetim svog znanja i tako sebi popravim Karmu za sledeći život.
 

 

• njegov Guru Jupiter je u mojoj 4 Bhavi (4 polje)

○ Jupiter ili Guru

-duhovnost, religija,
-učiti, podučavati, guru,
-istinitost, mudrost,
-moral, etika,
-saosećajnost, dobrota,
-dobra karma iz prošlih života,
-bogatstvo, novac, imućnost,
-sreća,
-suprug,
-jetra, gušterača, bokovi,
-alergije.


○ Četvrta kuća


Osnovno značenje četvrte kuće je dom, komfor i majka. Pored ovoga ona ima mnoga značenja kao što su sreća, kvaliteti srca osobe, vozila, nepokretna imovina, lečenje, ranjivo mesto za oca (budući osma od devete) i njegova dugovečnost, karijera i posao partnera (deseta od sedme kuće) itd. Budući da predstavlja kvalitete srca ova kuća igra veliku ulogu u ocrtavanju ličnosti i malefične planete će to težiti da umanje. Benefici ili dobre planete će težiti da povećaju sve dobre stvari  ove kuće, da daju dobar odnos sa majkom i dobro srce. Kao što smo videli ona na sociološkom planu predstavlja majku, a na fiziološkom srce.


◘ eto njegovog Jupiter u mom 4 polju. Njegova dobra karma u mom domu, prema mojoj porodici. Njegova mudrost, saosećajnost, moral čine moj dom i moju porodicu srećnim. Jupiter je i suprug u ženskom čartu, pa tako on na neki način i oseća prema meni naklonst kada je kod mene kući. Želja za pomaganjem, činjenjem, davanjem, pozitivnim uticajem na moj dom njega čini srećnim.  Pošto je 4 polje 10 polje od 7 polja, posao, on sa Jupiter na neki način postavljenim u mom 4 polju oseća da mu je zadatak da mi čini dobro i da pospešuje prosperitet mog doma i moje porodice. Tog Jupiter posmatra Mars iz 10 polja. Jupiter i Mars su prijatejli, pa samim tim, pospešujući boljitak u mom domu, on pozitivno deluje i na moj posao i rad. Tog Jupiter ni jedna druga planeta moja ne posmatra. Ako bi došlo i do veze & braka, on bi svojim Jupiter u mom domu „probudio“ bogatstvo (tj naša zajednička porodica bi imala veliki prosperitet)
 

 

njegov Šani Saturn je u mojoj 3 Bhavi (3 polju)

Saturn
 ili Šani

-trajnost,
-životni vek, 
-smrt,
-sporost,
-starost,
-vreme,
-briga, nevolja,
-bolest, bolovi,
-posao,
-odgovornost, disciplina,
-rad, životno uzdržavanje,
-skromnost, poniznost, poštenje,
-odricanje,
-organizacija,
-suvoća,
-smeće,
-kosti, zubi, kosa, nokti,
-element: vazduh.


○ Treća kuća


Treća kuća predstavlja našu snagu, parakramu. Ona pokazuje da li se osoba bori ili ne. Malefici u trećoj kući su dobri za borbu, dok benefici (dobre planete) slede put nenasilja ili ahimse. Kao što ćemo videti u narednom članku  ona je razvojna kuća i na sve planete koje se tu  nalaze možemo svesno uticati , odnosno razvijatu u životu sve što one predstavljaju. Ona predstavlja biznis našeg oca (budući sedma od devete). Ova kuća na sociološkom planu  predstavlja našu mlađu braću i sestre. Na fiziološkom planu su to ruke i predeo ramena  i taj gornji deo grudnog koša.


◘ pošto je malefik, Saturn će u mom 3 polju da donese želju za borbom, al na jednom jednostavnijem nivou (ne kao Mars – ha bu, udari, mlatni po glavi itd… Saturn u 3 polju je pre „govori tiho i nosi psa sa sobom“ sistem) budiće u meni razmišljanja o prolaznosti vremena, starosti, granicama ljudskih mogućnosti, teraće me da razmišljam kako da nadjem rešenje za probleme, kako da smanjim svoje planove i grandiozne zamisli (u mom 3 polju se nalazi SMČ koji donosi grandioznost, želju za grabljenjem, nagomilavanjem, on je taj koji je megaloman, ne Jupiter čisto da znate) Tog njegovog Saturn posmatraće moj JMČ – oni su u principu neprijatelji, pa će često moje prošloživotno iskustvo da se kosi sa njegovim stavovima vezanim za posao, ograničenja, skromnost, poniznost itd…
 

 

• njegov Rahu SMČ je u mojoj 9 Bhavi (9 polje)

○ SMČ ili Rahu

-materijalizam, 
-lakomost,
-požuda,
-tromost,
-velike svetske dobiti,
-manipulacija,
-ignorancija,
-pokrivanje svesnosti zbog materijalnih želja,
-neznanje,
-delovanje na nivou podsvesti,
-zvukovi,
-srčane bolesti, rak.


Deveta kuća


Ovo je najbitnija kuća u horoskopu budući da donosi sudbinsku sreću, pokazuje naše pretke. Dobro duhovno nasleđe je najbitnija stvar u našem životu jer je ono proizvod blagoslova naših predaka, učitelja i sl. Vedski spisi kažu „Dharma Pitru, Matru Sukha“ odnosno „Darma ili ispravna aktivnost, sreća se dobija blagoslovom oca i predaka, a sukha ili sreća blagoslovom majke“. Dobar odnos sa precimo je preduslov za sudbinsku sreću. Malefične planete u devetoj kući su pokazatelj neke loše sudbine, posebno se ovo odnosi na Rahua ili severni mesečev čvor, jer se on uvek suprotstavlja Jupiteru i Suncu koji su označitelji za devetu kuću. To je kao da je lopov (Rh) u hramu (deveta kuća). Ovo ne mora biti uvek loše, ukoliko je Rahu posebna planeta u horoskopu. Rahu je onaj koji sumnja u ispravnu vrednost i Boga i stoga je to loše za život osobe. Dobre planete će dati dobru sudbinsku sreću i podršku predaka, nadređenih i oca. Na fiziološkom planu ova kuća predstavlja butine.


• njegov Ketu JMČ je u mojoj 3 Bhavi (3 polje)


○ JMČ ili Ketu

-duhovnost,
-prirodno isceljivanje, isceljujuća ishrana,
-oslobađanje,
-transcendentalno opažanje,
-znanje, moć razlikovanja,
-sposobnost da se bude neopažen ili nevidljiv,
-astralne moći, duhovi,
-akutna patnja koja vodi ka duhovnom utočištu,
-mistika,
-bolovi,
-nesreće/saobraćajne nesreće,
-mistični iscelitelji,
– operacije


○ Treća kuća


Treća kuća predstavlja našu snagu, parakramu. Ona pokazuje da li se osoba bori ili ne. Malefici u trećoj kući su dobri za borbu, dok benefici (dobre planete) slede put nenasilja ili ahimse. Kao što ćemo videti u narednom članku  ona je razvojna kuća i na sve planete koje se tu  nalaze možemo svesno uticati , odnosno razvijatu u životu sve što one predstavljaju. Ona predstavlja biznis našeg oca (budući sedma od devete). Ova kuća na sociološkom planu  predstavlja našu mlađu braću i sestre. Na fiziološkom planu su to ruke i predeo ramena  i taj gornji deo grudnog koša.


◘ kao što se da primetiti, ovde imamo obrnutu postavku SMČ JMČ – njegov SMČ = moj JMČ , njegov JMČ = moj SMČ i to baš u 3 / 9 polju. Ovo nam pokazuje da smo mi karmički povezani, da jedno u drugome probudimo prošloživotna sećanja i na taj način rešimo sve svoje karmičke greške i obezbedimo bolji naredni život i jedan i drugi. Naravno, njemu će to malo teže da ide jer pored nj JMČ se nalaze i Saturn i Merkur dok je moj JMČ sam u 9 polju ~ tj njemu će na neki način biti teže da dopre do mene i da uspe da u meni on sam probudi to sve što nosim iz prošlih života ~  i obrnuto, njegov SMČ za društvo ima samo moj JMČ ~ meni će biti mnogo lakše da u njemu probudim sećanja i iskustva iz prošlih života. Dodatno njegov JMČ posmatra mog Jupiter iz 7 polja, kao i mog Saturn iz 11 polja ~ JMČ i Jupiter su prijatelji, dok JMČ i Saturn su isto prijatelji, pa samim tim, njegovo prošloživotno iskustvo će pozitivno uticati na mene, pomočiće mi da spoznam granice svoih želja u datom trenutku života ( Saturn u 11 polju) kao i to šta ja zaista želim od partnerskih odnosa, bilo kojih ( Jupiter u 7 polju)
 

 

A sad da obrnemo priču, moje Grahe u njegovim Bhavama :

• moja Surja u njegovoj 2 Bhavi

• moja Čandra u njegovoj 1 Bhavi
• moj Budh u njegovoj 2 Bhavi
• moja Šukra u njegovoj 1 Bhavi
• moj Mangal u njegovoj 11 Bhavi
• moj Guru u njegovoj 8 Bhavi 
• moj Šani u njegovoj 12 Bhavi
• moja Lagna u njegovoj 2 Bhavi
 

 

• moja Surja u njegovoj 2 Bhavi

○ Druga kuća


Druga kuća predstavlja porodicu, keš i materijalno bogatstvo. Ona predstavlja moral, hranu, jelo i piće i naše održavanje uopšte. Svaka kuća brojano od bilo koje kuće u horoskopu će nam pokazati održavanje date kuće. Ako je ona pod veoma lošim aspektima ili se tu nalaze loše planete (prirodni malefici kao što su SaturnMars, Rahi ili Ketu) održavanje je loše i oni teže da to još više uskrate. Ona takođe predstavlja oči, odnosno desno oko kod muškaraca i levo oko kod žena. Na sociološkom planu ova kuća predstavlja našu primarnu i sekundarnu porodicu, kao i drugi brak budući da je osma (dugovečnost) od sedme kuće (prvi brak). Na fiziološkom planu ona predstavlja lice i grlo.


◘ moja duša, ego, moj otac, utiču na njegovu porodicu, njegov materijalni status, njegovo „održavanje“. Ja (kao i moj otac) uvek se trudim da kad dodje kod mene bude poslužen (sit i napit) da ako treba ponudo se i neki finansijski savet „da mu se nadje“ . Sunce donosi vitalnost, život, budjenje, pa samim tim, on pored mene se oseća živim, snažnim, a naravno i materijalno osiguranim na neki način (sa ovom postavkom on je svestan da nikada neću finansijski da mu se „okačim na vrat“ i da zahtevam od njega da me izdržava napr, već će da bude ravnopravna priča uz uzajamno pomaganje i savetovanje) Takodje, pokazuje i opciju da je njegova porodica povezana sa mojojm porodicom (kao što i jeste tako)
 

 

• moja Čandra u njegovoj 1 Bhavi :

◘ moje emocije, osećanja, moj um, poklapaju se sa njegovom snagom, pojavom, temperamentom, ponašanjem. Taj moj Mesec posmatra njegov Mesec i Mars iz 7 polja. Odnos Mesec povezanih preko ovakvog pogleda donosi nadopunjavanje, dok odnos Mesec Mars koji su prirodni prijatelji, samo ojačava moju povezanost sa njim preko simbolike ose 1/7 Bhava. Taj moj Mesec iz 5 polja posmatra njegov Jupiter pojačavajući moje emocije i godeći njemu na kreativnom i ljubavnom nivou, jer su Mesec i Jupiter generalno prijatelji. Takodje, tog mog Mesec posmatra i njegov Saturn iz 4 polja, ali to je neprijateljski odnos, pa taj pogled ne može da donese ništa pozitivno, već opšte meni poznatu napetost koja postoji kada smo zajedno, odredjena zebnja da li će sve biti kako treba, da li će mu biti udobno, lepo itd… Isto tako, taj odnos Mesec Saturn pokazuje da ja nikada ne bih mogla da živim kod njega u stanu, da bih se osećala sputano i loše.
 

 

• moj Budh u njegovoj 2 Bhavi :

◘ kao što smo rekli pored toga što je Merkur komunikacija, a 2 Bhava vezana za glas i govor, pa otuda da nas dvoje kada se vidimo ne zatvaramo usta (što je za njega relativno atipično ponašanje, jer ipak ima Merkur Saturn JMČ u 4 Bhavi što donosi verbalnu zatvorenost, stidljivost ~ moj Merkur gura njega da priča. S druge strane Merkur je pregovarač, trgovac, pa tako u njegovoj 2 Bhavi, koja se vezuje za novac i dobitke, on može da podstakne njegov „novčanik“ da bolje funkcioniše (a tako i jeste u stvari, moj Merkur mu daje ideje za njegov posao) Taj moj Merkur posmatraju njegov SMČ iz 10 Bhave i Mars iz 7 Bahve – mi bi odlični poslovni partneri bili – 10 Bhava posao, 7 Bhava – su poslovni partneri.
 

 

• moja Šukra u njegovoj 1 Bhavi :

◘ opet naglašene emocije. Njegova pojava :as: privlači moju Venera . Moje čežnje, želje, htenja se vezuju za njegovu ličnost, ponašanje, temperament. Kao što sam i pisala, on mene na neki način i doživljava kao partnerku kada smo zajedno. Jednostavno prirodno funkcionišemo čak i bez predhodnog  dogovora, sve ide spontano. Ali, ta Venera posmatra njegove Mesec i Mars iz 7 Bhave. Mesec i Venera su neprijatelji, Venera i Mars su isto tako neprijatelji. To sve lepo funkcioniše kada smo zajedno, ali kada dodje na red „real life“, da se on vrati svom poslu i ostalom, taj ružičasti mehurić vrlo brzo splasne i pukne… Isto tako, ovakva postavka opominje da ma koliko bilo uslova za to, nikada ne kombinujemo ljubav i posao ~ da bude ili samo ljubav, ili samo posao. Tu moju Venera posmatraju kao i moj Mesec njegov Jupiter iz 5 Bhave i Saturn iz 4 Bhave. Odnos Venera i Jupiter je neprijateljski, dok je odnos Venera i Saturn prijateljski, pa otuda opet klackalica osećanja, razuma, odgovornosti, želja, htenja, realnih mogućnosti.
 

 

• moj Mangal u njegovoj 11 Bhavi

◘ moja ambicija, moja akcija, borba, utiču na njegove želje, planove, ciljeve. 11 Bhava se smatra najsrećnijim poljem u čartu (posle nje ide 5 polje, pa 9 polje, pa 1 polje) Moj Mars tako je „inicijalna kapisla“ da se on pokrene i ostvari neki cilj – i da ima profita od toga. Moj Mars posmatra njegovo Sunce i Jupiter iz 5 Bhave, kao i njegovu Venera iz 6 Bhave. Odnos Mars Sunce je prijateljski, odnos Mars Jupiter je prijateljski, ali odnos Mars Venera je neprijateljski. Ovo opet potvrdjuje opciju da nam je bolje ili da budemo samo partneri (emotivno) ili samo da budemo poslovni partneri, nikako oba. Moj Mars svojim pogledom aktivira njegovo Sunce i Jupiter i tako im daje snage preko prijateljskog odnosa da mogu da ispolje svoje najpozitivnije osobine u vrlo dobroj i povoljnoj Bhavi. S druge strane, Mars neprijateljski pogled prema njegovoj Venera u 6 polju, toj Venera ne pomaže nikako, već odmaže – rekli smo da je 6 Bhava polje neprijatelja, pa tako na neki način inače slabu Venera moj Mars još više slabi – nikako ne bih mogla da mu budem pomoć u odbrani od loših ljudi (neprijateljski odnos) ma koliko ja to žarko želela ( Mars u 11) već bih samo pogoršavala taj odnos (dolivanje ulja na vatru realno)
 

 

• moj Guru u njegovoj 8 Bhavi :

○ Osma kuća


Osma kuća se naziva randra ili ranjivo mesto. Ovo je kuća jakih i teških transformacija. Mnogi ljudi teže ka promeni i transformaciji, međutim kada do toga dođe često se uplaše i ustuknu. Ovo je prva kuća promene stanja svesti, kada preko nje pređemo onda smo se promenili i spremni smo za dalji razvoj. Ona predstavlja i dugove, kako finansijske (budući da druga kuća od bilo koje predstavlja novac ovo je druga od sedme (drugi ljudi i tako pokazuje novac drugih)) tako i sudbinske dugove koje moramo vratiti, da li partnerima, da li nekom drugom. Ona daje nevidljive prepreke, odnosno probleme koji ne moraju neminovno nastati u ovom životu. Ona pokazuje sve stvari ispod zemlje, kao što su nafta, različiti hemijski elementi ispod zemlje i sl. Na fiziološkom planu ona predstavlja organ za izlučivanje. Takodje, 8 kuća je II od 7, pa tako predstvlja ono što održava i neguje vezu / brak osobe. Pa bi tako Saturn u 8 kući pokazao da se osoba jako trudi da dodrži red i mir u braku, jer Saturn stavlja granice i ne dozvoljava da se te granice prodju sve dok osoba nije na svim poljima života – u datom trenutku – položila ispite Karme.


◘ Moj Jupiter kao planeta Vere, podučavanja, istine, saosećanja, dobre karme iz prošlog života, ovde utiče na njegovu transformaciju ličnosti. On se užasava promena, nikako ne voli da menja rutinu svoje svakodnevnice. Sa mojim Jupiter u njegovoj 8 Bhavi ja mu dodjem skoro pa… kao… atomska bomba… u pozitivu… Jupiter je velika planeta, benefik, dobročinitelj, donosi sreću i novac, pa postavljen u 8 Bhavi naravno da pospešuje priliv tudjeg novca kod njega. Opet potvrda da bi kao partneri mogli itekako dobro da zaradimo (na primer Djotišiji i savetuju takve brakove – kada su benefici na osi 2/8 Bhava – jer stupanjem u brak sa osobom koja svoje planete ima u partnerovim 2/8 Bhavi donosi aktiviranje tih Bhava i samim tim partner postaje imućan – ne mora da bude to miraždžijka pa tako partner dobija novac, već stupanjem u brak, partner pokreće energije iz svog natala i tako više zaradjuje u svom životu) Taj Jupiter upravo posmatra njegove Merkur Saturn JMČ – ona bomba o kojoj malopre pričah. Odnos Jupiter Merkur je neprijateljski, odnos Jupiter Saturn je je prijateljski, odnos Jupiter JMČ je prijateljski. Moja Vera kosi se sa njegovim načinom razmišljanja ( Merkur – Jupiter ) moja Vera se slaže sa njegovom idejom discipline i odgovornosti ( Jupiter – Saturn ) moja Vera ume da probudi u njemu sve ono što je poneto iz prošlog života, moja dobra karma iz prošlih žvota aktivira njegova sećanja na sva iskustva i sve ono što je naučio u prošlim životima ( Jupiter – JMČ )
 

 

• moj Šani u njegovoj 12 Bhavi :

○ 12 kuća :


Ova bhava je mesto gde možemo da vidimo kakve će gubitke natus da ima u svom životu (bilo kakvi gubici, materijalni, poslovni, porodični, partnerski…) Ovo je polje gde vidimo koliko je natus čvrst u svojim moralnim načelima, koliko će (ne)svesno da pravi greške naročito na moralnom nivou (prevare, pronevere, kradje…) Isto tako ovo polje se vezuje direktno za vambračne veze, tj. situacije kada emocije i sexualne potrebe idu protiv ustaljenih zakona i normi društva u kojem natus živi.


Ova bhava se povezuje sa -5- i -9- na duhovnom nivou, jer se smatra da kada natus doživi velike kataklizmične promene u svom životu nastale zbog njegovih grešaka, da ti gubici deluju stimulativno na natusa da promeni sebe i shvati svoje greške (pa tako samim tim i ispravi prošlu Karmu, ali i unapredi buduću Karmu) pa je moguće da nam prikaže odlazak natusa na neko usamljeno / izolovano mesto da bi „ispravio sebe“ tj ispravio lošu Karmu koju nosi sa sobom (u pozitivu : odlazak u manastir, hodočašće… u negativnu : zatvor, bolnica…)

    
Kako je -6- bhava polje javnih neprijatelja, tako je -12- bhava polje tajnih neprijatelja, a vrlo često to nije niko drugi do sam natus…


◘ ovo je postavka „mač sa dve oštrice“. S jedne strane Saturn je vreme, trajanje, odgovornost, poslovnost, poštovanje ograničenja, pa tako postavljen u 12 Bhavi koja se bavi oslobadjanjem od matrerijanog, duhovnim, bavljenje siromašnima i ugroženima, skromnost i poniznost, Saturn itekako može da pomogne. S druge strane, Saturn je sporost, starenje, smrt, blokada, „kamen spoticanja“, odricanje, pa i gubitak, pa tako u 12 Bhavi koja je gubitak, odricanje, žrtvovanje, naravno da može da pojača strah od gubitka, od toga da nešto u životu mora da se žrtvuje da bi se nastavilo dalje. Ali, sam Saturn u 12 Bhavi budi Karmu tj karmičke zadatke, želju da se na lakši ili teži način odrade karmičke greške. Otuda, moj Saturn meni donosi želju da pomognem partneru, jer osećam da to tako treba da bude, da je jedna od mojih karmičkih zadataka da tom čoveku na neki način pomognem. Taj moj Saturn posmatra njegovu Venera iz 6 Bhave. Direktna povezanost na emotivnom nivou kada je reč o karmičkom odnosu. Naravno, iako su oni prijatelji preko tabele odnosa, postavkom na osi 6/12 mogu i da ukažu da ta veza treba da se desi, ali da će neko biti kasnije na velikom emotivnom gubitku – Venera emocije, Saturn smrt… pa to može da ukaže da ako bi i bili u vezi, tj braku, neko od nas dvoje bi mogao ranije da premine od onog drugog, ili manje strašna opcija – da dodje do raskida veze i velike patnje koja će sprečiti dalje emotivno spajanje sa drugim ljudima… kao što rekoh… „mač sa dve oštrice“… sa ovakvom postavkom treba izbegavati „zvaničnu priču“ tj jednostavno biti u vezi pa dokle traje…
 

 

 
E, ovo je bio uporedni Rasi izmedju nas dvoje, ali da bi zaista mogli da vidimo šta bi bilo kad bi bilo, moramo da pogledamo i podelne karte – prvenstveno Navamsa čart, tj D9 čart, jer je on namenjen ne samo sudbini osobe, već i njenim emotivnim (bračnim) odnosima (a ako je odnos ozbiljan, treba pogledati i Saptamamsa čart, D7 jer se on vezuje za ljubav kroz decu)

Te podelne karte možemo da prihvatimo kao „izdvojeno polje iz natala postavljeno pod astrološku lupu“ – kao što se mi petljamo sa progresijama  i ostalim metodama predikcija, tako se Indusi petljaju sa podelnim kartama, jer postava planete u podelnoj karti će nam dati krajnji odgovor za neko pitanje iz natalne karte. 


     Na primer : u natalu Venera u Devica sa Saturn u VII polju – rekli bi ova osoba će teško da se uda / oženi, ali u Navamsi na primer Venera u Vaga u 5 polju, a Saturn u Jarac u 8 polju – ovde imamo to da em je Venera (brak) u svom sedištu, u polju ljubavi (5) kao i dece, em je Saturn u svom drugom sedištu (za Induse, Saturn je u svom prirodnom sedištu u znaku Vodolija… čisto da znate) i još u 8 polju koje se vezuje za trajnost braka i tako dok on posmatra Venera em se osoba udaje (možda kasnije, tamo negde napr posle 35g) em dobija decu, em je jako srećna u braku.


     E zato je jako bitno da se posmatraju Navamsa karte – jer uporedjivanjem tih D9 karti dobijamo krajnji rezultat neke priče izmedju dvoje ljudi :pamet:
Do sledećeg čitanja
pozdrav od
Šmišonje Večitog Putnika

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.